تور سوباتان شناسی انجمن راهنمایان گردشگری گیلان با حضور رییس انجمن آقای مهندس حارث و بیش از 40 نفر از راهنمایان برتر گردشگری گیلان به میزبانی 13 نفر از فعالان گردشگری سوباتان برگزار گردید.

در این تور دو روزه تمامی چشم اندازهای طبیعی و تاریخی سوباتان و همچنین کلیه اقامتگاهها و امکانات پذیرایی منطقه به میهمانان معرفی گردید.

بازدید از موزه مردم شناسی ، آبشار ورزان ، پارک جنگلی آلچالق ، ساری داش ، گور کلان سنگی  و بازار سنتی سوباتان بخشی از بازدیدهای این تور بود.

در پایان این تور دو روزه به 13 نفر از فعالان گردشگری سوباتان که افتخار میزبانی تور را بر عهده داشتند لوح تقدیر اهداء گردید.