بر خلاف سالهای گذشته بارش برف امسال در سوباتان سنگین تر از سالهای گذشته است.

تصاویر ارسالی دوستان از سوباتان حاکی از بارش بیش از نیم متر برف در سوباتان دارد در صورتیکه حجم بارش در سالهای گذشته بسیار کمتر از این بود.

چند سالی است که در بهمن ماه (دهه فجر) در سوباتان جشنواره آدم برفی برگزار می گردد که در سال 97 بدلیل عدم بارش برف این جشنواره برگزار نشد.

اگر بارشها به همین منوال ادامه یابد زمستان پر برفی را پیش رو خواهیم داشت.

عزت باقری نانوای زحمتکش سوباتان……(عکس از حاج فرهاد انجامی)