به نقل از محمدرضا محبی نگهبان سوباتان پس از برگزاری سومین نمایشگاه آدم برفی سوباتان در 18 بهمن 98 برف سنگینی در این ییلاق زیبا بر زمین نشسته بطوری که ارتفاع برف به حدود 2 متر رسیده است.

با این حساب و وجود یخبندان های شدید پیش بینی می شود راه سوباتان تا اواخر فروردین 99 بسته بماند مگر اینکه یا اداره راه اقدام به بازگشایی نماید و یا اینکه وزش بادگرم بیش از حد معمول اتفاق بیفتد.