بارشهای برف در دیماه رضایتبخش بوده ولی به دلیل تردد متوالی راه سوباتان باز است.

جمعه 20 دیماه 98 آقای سیدزاده و دوستانش در سوباتان

سیدزاده جوان کارآفرینی است که با ایجاد آژانس مسافربری با پاترول ضمن ایجاد اشتغال برای تعدادی از ساکنبن لیسار ، خدمات ارزنده ای به مسافران و گردشگران سوباتان ارائه می دهد.

همچنین ایشان در روزهای سخت و در اوج بارشهای برف و باران نیز خطر را بجان خریده و سوباتان را تنها نمی گذارد.

با این شرایط امکان برگزاری سومین دوره جشنواره آدم برفی سوباتان فراهم می باشد.