بخاری هیزمی در سوباتان حال و هوای خاصی دارد و به یکی از جاذبه های آن تبدیل شده است.

 از آنجایکه خانه های تالشان در دهه های گذشته به دلیل نبود گاز با بخاریهای هیزمی گرم می شد لذا متولدین دهه 50 و قبل خاطرات نوستالوژیک فراوانی با بخاری هیزمی دارند.

به همین جهت وقتی در سوباتان به دلیل نبود گاز مجبور به راه اندازی بخاری هیزمی شدیم خاطرات دوران گذشته را در مقابل آن مرور می کنیم.

ضمن اینکه گرمای این بخاریها بسیار دلچسب بوده و گویا برای درمان انواع روماتیسم ها هم موثر است.