با شروع بهار مسافرتها به سوباتان آغاز شد . کلبه مردم شناسی عشایری سوباتان هم که بیش از 140 قلم ابزار – لوازم زندگی – وسایل کار و دامداری و البسه و غیره دامداران و عشایر سوباتان در آن جمع آوری شده است ، برای بازدید عموم بازگشائی شد . این نمایشگاه در مرداد سال 93 با حضور جمع کثیری از عشایر و اهالی و مسئولین محلی در کلبه شخصی اینجانب افتتاح شد و گزارش تصویری آن نیز از شبکه باران پخش گردید .

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد و مجانی می باشد .