ارتفاعات جنگلی لیسار جزو معدود جاهایی است که با وجود چندین روستای عشایر نشین همچون برون بالا و پایین – کلمر – بینه هونی -تنگه سر  – هماسر و مشکدی و غیره  فاقد راه مناسبی بوده و دهها  خانوار ساکنین این روستاها با مشقات فروان زندگی می کنند .

دوشنبه  ۱ دی ۹۳ با تلاش و پیگری آقای شکری نماینده محترم تالش در مجلس  شورای اسلامی ، آقای دکتر قندعلی مدیر کل دفتر  امور عشایری وزارت کشور بهمراه مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست استان و جمعی از مسئولین محلی از راه روستاهای فوق بازدید کرده و سپس با تنظیم صورتجلسه ای در بخشداری لیسار چگونگی ترمیم و شن ریزی راه مذبور را با تعیین وظایف ادرات مختلف مربوطه تعیین نمودند. 

دکتر قندعلی در جلسه فوق اشاره کردند ، ما ضمن تلاش برای حفاظت از محیط زیست و جنگل و حیوانات باید برای انسانها نیز ارزش قائل شده و مشکلات آنان را نیز در نظر بگیریم .

مسئولین و اهالی لیسار متعهد شده اند در صورت باز سازی این راه روستایی بیش از پیش در حفاظت از جنگلها تلاش نموده و هزاران اصله نهال در این مسیر غرس نمایند .

اگر راه لیسار به روستای برون بازسازی و شن ریزی شود مشکل تردد اهالی لیسار به سوباتان نیز حل شده و طول مسیر فوق از  ۵۶  کیلومتر  به حدود  ۱۸  کیلومتر یعنی به یک سوم کاهش می یابد .

اعضای محترم شورای شهر لیسار ، بخشدار محترم کرگانرود و کمیته عمران شهر لیسار زحمات زیادی را جهت تمهید مقدمات این بازدید از قبیل تهیه بیش از 50 راس اسب و دیگر امکانات لازم تقبل نمودند .