موزه مردم شناسی سوباتان در سال 92 با جمع آوری و نمایش بیش از 200 قلم ابزار و لوازم زندگی عشایر منطقه تاسیس گردید. قرار است در آینده غرفه تاریخ و تمدن این مجموعه نیز فعال شود .

اولین گام در راستای تحقق این هدف باز گرداندن خمره متعلق به دوره زندیه است که در تابستان 94 در حین پی کنی و احداث سرویس بهداشتی عمومی در محوطه مسجد سوباتان کشف شد .

این خمره ابتدا به اداره میراث فرهنگی تالش و سپس به موزه رشت منقل و در کنار چند خمره قدیمی دیگر قرار گرفت . 

 

اینجانب طی بیش از یکسال تلاش و پیگیری و نامه نگاری در شهریور 96 موفق به بازگرداندن خمره به موزه سوباتان شده و ابتدا در ایام عید قربان بمدت 3 روز خمره را در بازار سوباتان برای بازدید عموم بنماش گذاشتم.

اهالی سوباتان از بازگشت خمره بسیار خوشحال شده و در کنار آن عکسهای یادگاری دسته جمعی می گرفتند.

گروهی دیگر ….

 

و سپس این خمره به مجموعه مردم شناسی عشایری سوباتان انتقال یافت.

بازدید از این خمره و مجموعه سوباتان برای عموم آزاد و رایگان است.