بخشی از لوله آب آشامیدنی ییلاق سوباتان (ضلع شمالغرب )در محوطه گندمزار آقای نظری در پاییز 98 تخریب شد و بیش از 86 خانوار آب آشامیدنی نداشتند.

اهالی منطقه در فروردین 99 با خرید 1 کلاف لوله فشار قوی 75 و با هزینه حدود 4 میلیون تومان لوله مذکور را ترمیم و بازسازی کردند.

این مبلغ با مشارکت اهالی تامین گردید.