فرمانداری شهرستان تالش جهت بازسازی بخشی از جاده خاکی تالش به سوباتان مبلغ 200 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده است.

این اعتبار برای اصلاح پیچها و تعریض و شن ریزی و لوله گذاری جاده از محل بیلگو تا سه راهی باتمان بولاغ به آسبومار هزینه خواهد شد.

در حال حاضر پیمانکار مربوطه مشغول کار در منطقه مذبور می باشد.