جاده خاکی سوباتان به نئور که 21 کیلومتر است از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار بود و فقط نیسان و ماشینهای شاسی بلند به سختی می توانستند در این مسیر تردد نمایند .

 اخیر این جاده بسیار زیبا و توریست گذر توسط اهالی و خیرین منطقه کاملا بازسازی ، تعریض ، تسطیح و لوله گذاری شد .

تنها مشکل این مسیر ییلاقی عدم شن ریزی بعضی نقاط است که در ایام بارندگی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

اگر این مشکل حل شود و آبراه ها دایما لایروبی گردد این جاده بکر و زیبا یکی از مسیرهای امن برای گردشگران طبیعت دوست خواهد بود.