موزه سوباتان علاوه بر نمایش دادن بیش از 180 قلم ابزار و لوازم سنتی عشایر منطقه می تواند به فرصتی برای بازسازی لوازم کار و صنایع بومی محل تبدیل شود . ایجاد کارگاههای پشم ریسی ، رنگرزی ، شال بافی ، گلیم و جاجیم بافی ، پالان دوزی ، حصیر بافی ، سفالگری و …… می تواند ضمن ایجاد توسعه اقتصادی در امر جذب توریست داخلی و خارجی نیز موثر باشد . 

بازسازی خیش کوچک و یک گاوه یا پرین

نوع دیگر این خیش دو گاوه می باشد که برای شخم زدن زمینهای بایر و سفت از آن استفاده می کردند .

از این خیش هم برای شخم دوم و همچنین بعد از بذر پاشی برای پوشاندن بذر استفاده می کردند .