در تابستان امسال برای اولین بار بعد از 5 سال فعالیت موزه مردم شناسی سوباتان ، مسئولین ارشد شهرستان از این مجموعه فرهنگی بازدید نموذند .

آقای دکتر مهدوی فرماندار محترم تالش اولین مسئول ارشد شهرستان بود که بهمراه مهندس شاهی معاونت فنی ، زرشکی بخشدار لیسار ، آقاجانی رییس شورای بخش ، مهندس شادکام رییس اداره محیط زیست و علمی دهیار سوباتان از این موزه بازدید نموده و در جریان فعالیت 5 سال گذشته موزه قرار گرفت.

ایشان ضمن ابراز خوشحالی از وجود چنین مجموعه فرهنگی در سوباتان اعلام نمودند برای پیشرفت و توسعه این موزه از هرگونه همکاری و مساعدت دریغ نخواهند کرد.

ایشان در این دیدار در خصوص اخذ مجوز اقامتگاه بومگردی سوباتان که موزه نیز بخشی از می باشد قول همکاری و حمایت دادند .

گروه دیگری که در شهریور امسال از موزه سوباتان بازدید نمودند جناب آقای زرشکی بخشدار محترم لیسار و هیئت همراه ایشان بود .

مهندس زرشکی نیز اولین بخشداری است که طی 5 سال فعالیت موزه از آن بازدید می نماید .

در این بازدید نیز آقای آقاجانی رییس شورای بخش ، علمی دهیار سوباتان و جمعی از کارکنان بخشداری و معتمدین محلی ایشان را همراهی می کردند.

زرشکی نیز آمادگی خود را جهت توسعه هرچه بیشتر این مجموعه و ایجاد اقامتگاه سنتی در سوباتان اعلام نمودند .

مهندس محمدتقی نظیری شهردار حویق بهمراه تعدادی از اعضای شورای شهر حویق و سایر میهمانان خود گروه دیگری از مسئولین تالش بودند که در شهریور ماه از موزه سوباتان بازدید کردند.

برای همراهان آقای شهردار وجود چنین مجموعه ای در ارتفاعات 2000 تالش جالب توجه و قابل تامل بود .