آقای مهندس عبدوس مدیرکل محیط زیست استان گیلان بهمراه جمعی از معاونین و همکاران خود همچنین آقای مهندس حیدر نژاد رئیس اداره محیط زیست تالش و آقای قوی پنجه بخشدار لیسار و علمی دهیار سوباتان روز پنجشنبه 19 اردیبهشت در سوباتان حضور یافته و مشکلات منطقه خصوصاً راه عشایری برون وهماسر را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند . امید است با پیگیریهای این بزرگواران مشکلات معیشتی صدها دامدار و عشایر که عمدتاً نبود راه ارتباطی مناسب است حل و فصل گردد . الته متاسفانه سوباتان به قدری مه آلود بود که مسئولین نتوانستند گستردگی و تراکم جمعیت این منطقه را کامل مشاهده کنند .