آرنولد و یوهانا یک زوج اتریشی بودند که در برنامه ی ایرانگردی 40 روزه ی خود ,یک شب را در سوباتان مهمان بودند و از موزه و سایر مناطق دیدنی این ییلاق بازدید کردند.