خانم حسنلو خبرنگار خبرگزاری ایسنا که در یکسال گذشته مطالب ارزشمندی از مشکلات گردشگری روستای نمونه ییلاقی سوباتان را از طریق خبرگزاری ایسنا به اطلاع مردم و مسئولین کشور رساندند ، روزهای پنجشنبه و جمعه 9 و10 خرداد برای آشنایی بیشتر با این منطقه در سوباتان حضور یافته و از نزدیک با مسایل مختلف فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سوباتان آشنا شدند .

امید است حضور این خانم با همت مایه خیر و برکات برای منطقه سوباتان باشد . بی شک ایشان حرفهای زیادی در مورد سوباتان خواهند داشت .