روز پنجشنبه 24 اردیبهشت 94 آقای اکبر اولیائی بخشدار محترم لیسار بهمراه تعدادی از کارشناسان بخشداری و دهیار فصلی سوباتان آقای علیدوست علمی در سوباتان حضور یافته و مشکلات اهالی را از نزدیک بررسی نمودند . سوباتان به دلیل فصلی بودن فاقد شورای اسلامی و در نتیجه دهیار رسمی بوده و طبق قانون شوراها زیر نظر شورای بخش و بخشداری لیسار اداره می شود . 2 سال پیش به استناد همین قانون و به پیشنهاد شورای بخش وقت آقای علمی دهیار قلعه بین لیسار با حفظ سمت بعنوان دهیار سوباتان انتخاب شدند . به دلیل عدم وجود اعتبار دولتی ، ایشان تاکنون نتوانسته اند مشکلات اساسی منطقه از جمله سنگ فرش بازار سوباتان ، ساخت کشتار گاه بهداشتی ، جمع آوری و دفع زباله ، حل مشکل کمبود آب ، اجرای طرح هادی روستایی ، ساخت سرویسهای بهداشتی عمومی و ……… را حل و فصل نمایند . از طرفی تا کنون هیچگونه کمیته ای مردمی جهت جذب مشارکتهای محلی در سوباتان تشکیل نشده است .

امید می رود با درایت و پشتکار بخشدار جدید آقای اولیایی این خواسته های حداقلی مردم عملی شده و چهره سوباتان از آنچه که هست زیباتر شود . انشاالله

آقای بخشدار در این بازدید ضمن بررسی مشکل کمبود آب سوباتان دستورات و راه حلهایی را به دهیار سوباتان ارائه دادند .

با توجه به اینکه سال قبل با هزینه اعتبار اختصاص یافته به پروژه سنگ فرش بازار سوباتان ، سنگ کوهی و ماسه مورد نیاز به بازار حمل شده است ، اهالی انتظار دارند طرح سنگ فرش بازار بزودی اجرا شود . انشاالله