بازار سوباتان که بزرگترین بازار ییلاقی گیلان است و سالیانه ملزومات هزاران نفر توریست و اهالی بومی و عشایر سوباتان و حومه را تامین می کند باز شد و فعالیت خود را از سر گرفت.

عباد مقامی و رضا شاکری اولین مغازه دارانی هستند که فعالیت خود را در بازار سوباتان آغاز نموده اند.