خدا را شاکریم که بارش برف امسال در سوباتان خوب و رضایتبخش بوده.

وجود برف خوب در سطح سوباتان شرایط مناسبی جهت برگزاری چهارمین جشنواره سوباتان را ایجاد کرده بود که متاسفانه با مخالفت مسئولین روبرو شد.

امیدواریم با وجود این بارش‌های خوب بهار زیبا و پر گلی را در دشت‌های شقایق سوباتان داشته باشیم.