مصادف شدن محرم با تابستان رونق مساجد ییلاقی را افزایش داده است .

گرچه عاشقان سوباتان در بهبه برف و کولاک نیز بهر وسیله ای در محرم خود را به مسجد سوباتان می رساندند ولی مقارن شدن محرم با تابستان و حضور جمعیت زیاد در ییلاقات باعث شلوغی و رونق این مساجد شده است .

امسال نیز برای اولین بار در طول تاریخ به همت جمعی از اهالی و جوانان ، ایستگاه صلواتی در بازار سوباتان دایر شده و در طول روز از مسافران و گردشگران و اهالی عزادار با پخش چای و خرما پذیرایی می شود .

 

 مراسم طشت گذاری امسال مسجد سوباتان نیز از استقبال بی نظیر اهالی برخوردار بود.

 دهها گوسفند توسط اهالی قربانی و در بین عزاداران پخش گردید.

 

 مراسم طشت گذاری یک مراسم آئینی مذهبی است که قبل از شروع محرم و به منظور استقبال از این ماه عزا در استانهای آذربایجان و بخشهایی از گیلان اجرا می گردد .