ماههای اردیبهشت و خرداد زمان شکفتن شقایق سرخ سوباتان و حومه است . امسال به دلیل سردی هوا شقایقها کمی دیرتر شکوفا می شوند . شاید نیمه خرداد بهترین زمان مشاهده این نعمت زیبای الهی باشد . این روزها یواش یواش دشتها رنگ سرخ می گیرند .

اولین تک شکوفه گل شقایق (جمعه سوم خرداد92)