جمعه 21 آبان 95 اولین برنامه گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سوباتان لیسار با حضور جمعی از اعضا در مسیر زیبای زورمی تا تفیجه اجرا گردید .

محل تجمع گروه تنگه زورمی بود تا بعد از رسیدن همه همنوردان حرکت آغاز شود.

البته برای رسیدن به نقطه شروع نیسان سواری اجتناب ناپذیر بود .

 

مسئول گروه (سید محمدرضا معصومی) پس از تجمع اعضا برای ایجاد آمادگی جسمانی چند حرکت کششی اجرا نموده و با تعیین جلودار و عقب دار گروه را به حرکت درآورد .

انتخاب این مسیر برای برنامه اول محسنات زیادی داشت که از جمله آنها کوتاه و راحت بودن مسیر و زیبایی غیر قابل وصف پاییزی و هزار رنگ درختان جنگلی و مهمتر از همه چون این میسر قرنها محل کوچ اهالی لیسار به سوباتان بوده لذا اعضای مسن تر گروه از وجب به وجب مسیر خاطرات زیبایی داشتند که هر یک در موقعیت مناسب برای گروه تعریف میکردند.

بسکم آقاجی – تاختا کورپی-علیناقی اوچان-آق دندنه-فیلیشگیر بولاغی یا اسپیه هونی-ساری پالچق – پلنگ دره-روگردش یا یول آیرجی و چای ایچی یا کلجی رووه و ….

پر خاطره ترین نقطه تاختا کورپی بود .

زمانی اینجا پل چوبی زیبایی داشت به عرض تقریبی 2 و بطول بیش از 8 متر،صدای نعل اسبهای کوچ در اینجا سمفونی عشق می نواخت که هنوز هم آن آهنگ دلنشین و روح افزا در اعماق وجودمان جریان دارد .

اما اینک با گذاشتن چند چوب نازک پل صراط را یاد آور می شود .

برنامه گروه رسیدن به محلی بنام ” چای ایچی” بود . چای که ابتدای مسیر سخت و پر پیچ و شیبدار تخته سنگی “تیفیجه” می باشد ، محلی بود برای اتراق اول و صرف صبحانه کوچ های لیساری که قبل از احداث راه ماشین رو با چارپایان از این مسیر رفت و آمد میکردند .

 ما هم با تهیه چای و صرف صبحانه یاد و خاطرات آن روزها را گرامی داشتیم.

چای ذغالی مزه دیگری داشت .این کتری اولین وسیله ای بود که حمید رضایی عضو هیئت موسس برای گروه خریداری کرده بود.

 

در مسیر برگشت ، اعضای گروه برای گرفتن عکس از طبیعت زیبای پاییزی جنگل تلاش می کردند.

و این هم تنها عضو اسب سوار گروه (قهرمان فرخی)که در انتهای گروه حرکت میکرد و حواسش به اعضا بود .

هزار رنگ درختان جنگلی

 

مسیر رودخانه لیسار

 

نقطه شروع طبیعت گردی ما اینبار نقطه پایان و محل گرفتن عکس دسته جمعی دیگر بود .

جای شما خالی بود…..

تعداد فعلی ثبت نام شده ها در گروه 43 نفر است و ثبت نام تا 4 آذر ادامه دارد و قرار است انتخابات هیئت مدیره در روز 5 آذر همزمان با دومین برنامه طبیعت گردی گروه انجام شود .

این گروه کوهنوردی از گروههای زیر مجموعه باشگاه ورزشی کادوس لیسار با مدیرت برادر سید محمد رضا معصومی خواهد بود .

ثبت نام برای عموم آزاد است .