با بالا رفتن سرمای هوا و بارشهای خوب اخیر آنچه که نصیب ارتفاعات تالش شد برف سفید و زیبا بود. بر خلاف سال قبل برف سوباتان هم زودرس و هم قابل توجه بود.

شواهد آب و هوایی سوباتان بیانگر این است که امسال سومین دوره جشنواره آدم برفی در ایام دهه فجر اجرا گردد.

این جشنواره در سالهای 94 و 95 اجرا شد و در سال 96 به دلیل نبود برف اجرا نگردید.