جمعه 13 دی 98 بهمراه تعدادی از دوستان عازم سوباتان شدیم.

هوا نیم آفتابی ولی بسیار سرد و زیر صفر بود.

خیلی ها با ماشین و موتور به سوباتان آمده بودند.

بعد از ظهر بارش برف شروع شد و بلافاصله همه جا سفید پوش شد.

مسافران سوباتان از ترس بسته شدن راه بلافاصله منطقه را ترک کردند.

ایکاش راه سوباتان متولی داشت و تحویل راهداری می شد تا مردم بدون دغدغه از زیبایی های زمستانه سوباتان بیشتر از اینها بهره می بردند.

 برکه سوباتان هم یخ زده بود و قدم زدن روی آن حال و هوای دیگری داشت.