اهالی خیر سوباتان بمنظور احداث پایگاه محیط زیست یک قطعه زمین اهداء کردند . قرار است اداره کل محیط زیست استان گیلان جهت حفاظت از مواهب طبیعی سوباتان ، پایگاهی در این منطقه هدف گردشگری احداث نماید . اخیراً این منطقه ییلاقی مورد توجه خاص گردشگران قرار گرفته و رشد و توسعه آن سرعت زیادی گرفته که در کنار آن ، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب بی رویه طبیعت و اکوسیستم منطقه امری اجتناب ناپذیر است . ساخت و سازهای غیر اصولی و استفاده از مصالح ساختمانی ناهمگون با منطقه – تصاحب و تخریب چمنزارها – تصاحب مناطق خارج از محدوده از قبیل قله ها و دره ها – از بین بردن جنگلهای اطراف سوباتان خصوصاً پارک جنگلی آلچالق – از بین برده نسل پرندگان بومی خصوصاً بلدرچین از طریق ماشینی کردن امورات کشاورزی –  برداشت بی رویه و غیراصولی شن و ماسه و خاک و …. همه و همه مواردی است که موجودیت و هویت سوباتان را تهدید می کنند .

در جریان اهداء این زمین به محیط زیست ، تلاشهای آقای مرتضی نجفی که یکی از خیرین فعال منطقه است و همچنین مساعدت کربلائی محمود رجبی صاحب زمین اهدا شده قابل تقدیر و ستایش است .