هر از چند گاهی اهالی شریف و فرهنگ دوست ییلاق سوباتان اشیاء و ابزار قدیمی ارزشمندی را به موزه مردم شناسی سوباتان اهدا می کنند.

اینبار یک خانواده محترم این گلیم 100 ساله را به موزه اهدا نمودند تا بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی با هنر و توانمندی مادران و دختران 100 سال پیش موطن خود بیش از پیش آشنا شوند.

موزه مردم شناسی عشایری سوباتان در سال 1392 تاسیس شده و سالانه هزاران گردشگر بطور رایگان از این موزه بازدید می کنند.

در این موزه علاوه بر نمایش اشیا قدیمی کلیه گیاهان دارویی و صنایع دستی عشایر منطقه به بازدید کنندگان عرضه می شود.