کمیته اجرایی سومین دوره جشنواره آدم برفی سوباتان در جلسه مورخ 12 بهمن 98 در سالن اجتماعات بخشداری لیسار انتخاب شدند.

علی علمی دهیار سوباتان بعنوان  دبیر جشنواره

آقای آتش افروز مسئول ورزشهای بومی و محلی تربیت بدنی تالش بعنوان مسئول اجرایی جشنواره

ایوب شیدایی مدیرعامل شرکت گردشگری آوای سوباتان بعنوان مسئول امور مالی جشنواره

سیدمنصور سیدزاده مسئول آژانس سوباتان بعنوان مسئول تدارکات جشنواره

نقی پیدا فعال گردشگری بعنوان مسئول پذیرایی جشنواره

 ضمنا در این جلسه بخشی از هزینه ها توسط بعضی افراد و گروه بشرح زیر تقبل گردید:

فعالان گردشگری سوباتان هزینه اهداء جوایز 3 گروه برتر مجسمه آدم برفی

شورای اسلامی و شهرداری لیسار اهداء جوایز 2 تیم برتر طناب کشی روی برف

نقی پیدا هزینه پذیرایی نهار از 40 نفر میهمان خاص و مسئولین

رانندگان پاترول هزینه تامین 2 دستگاه پاترول جهت ایاب و ذهاب مسئولین اجرایی

دکتر سحری دندانساز لیسار هزینه نفرات اول تا سوم مسابقه دارت

و سایر دوستان و اهالی لیسار و سوباتان اهداء سایر هزینه های جشنواره