امکانات سوباتان

سوباتان یکی از معدود ییلاقاتی است که مورد توجه مردم ومسئولین قرار گرفته وامکاناتی بشرح زیر هر چند ناکافی در آن ایجاد شده است :

 1 – مسجد جامع سوباتان

2 – پایگاه بسیج سوباتان

(البته دهیاری فصلی سوباتان نیز فعلاً در این مکان مستقر است .)

 

 3 – بازارچه بزرگ شهرک سوباتان .

 

4 – چندین مسافر خانه جهت اسکان مسافران و گردشگران .

 

البته اخیراً مسافرخانه های بزرگ و استانداردی نیز توسط اهالی در حال ساخت است .

5- چندین کبابی با گوشت تازه محلی جهت پذیرایی میهمانان .

 

 6- منبع آب و لوله کشی آب آشامیدنی .

 

 7- دفتر مخابرات تلفن راه دور و دکل تقویت تلفن همراه که متاسفانه دو سال است غیر قابل استفاده می باشد .

      8- زمینهای ورزشی طبیعی فراوان جهت بازیهای والیبال و فوتبال و اسب سواری و سایر ورزشها و بازیهای بومی ومحلی .

(بچه ها مشغول کمربند بازی درمیدان ورزشی بازار سوباتان)

این زمین ورزشی بدلیل عدم توجه مسئولین از سه طرف مورد تجاوز همسایگان قرار گرفته و هر سال کوچک وکوچکتر می شود .

    9 – پیست طبیعی موتور سواری ” بیده پِشت “.

 روزهای تعطیل تعداد موتور سوارها زیاد شده و در این نقطه دور هم جمع می شوند .

سپس گروه گروه به مسابقه می پردازند .

 

تماشاگران داوران این مسابقاتند . مسابقاتی که جایزه اش فقط تشویق تماشاگران است .

برگزاری یک دوره مسابقه رسمی سالانه توسط تربیت بدنی منطقه پاداش خوبی برای این ورزشکاران خود جوش خواهد بود .