کلیه زمینهای محصور و خانه ها و مغازه های سوباتان توسط اداره منابع طبیعی تالش نقشه برداری و شناسایی شد.

ماموران منابع طبیعی تالش در چهارگوشه املاک مرحوم با زون جی پی اس محدوده  و متراژ همه املاک را مشخص نمودند.

این طرح مانع از نفوذ و تجاوز افراد به زمین‌های بایر منابع طبیعی  خواهد شد.