چند سالی است که ساخت اقامتگاههای سنتی بروش معماری بومی مناطق در کشور و شهرستان تالش رواج یافته است . گویا ذائقه گردشگران از اقامت در هتلهای آنچنانی به اقامت در خانه های سنتی در حال تغییر است.

در شهرستان تالش تعداد زیادی از این اقامتگاهها ساخته شده و یا در حال ساخت است.

بی شک کسانیکه در کنار این بناهای سنتی بتوانند فرهنگ سنتی منطقه را نیز با بکارگیری لباس محلی و ابزار و ظروف قدیمی و یا با پخت غذاهای سنتی احیاء نمایند در کار خود موفق تر خواهند بود.

اقامتگاه بومگردی تختعلی واقع در روستای داوان لیسار یکی از زیباترین اقامتگاههای منطقه است که اخیر توسط جوان خوش ذوقی بنام فرزاد خوشقدم به بهره برداری رسیده است.

تلفن رزرو 09111835091