افزایش اشیاء موزه سوباتان هر سال ادامه دارد.

از آنجائیکه موزه سوباتان یک مجموعه مردم شناسی است و اشیاء و لوازم زندگی عشایر و مردمان بومی در آن بنمایش گذاشته شده ، لذا هر سال به تعداد این اشیاء افزوده می شود.

بر اساس مجوز فعلی اشیاء ثبت شده موزه 200 قلم می باشد ولی برای تمدید مجوز در سال بعد 30 قلم ابزار و لوازم جدید به موزه سوباتان اضافه خواهد شد.

مهمترین این ابزار جدید لوازم کار و تعدادی اشیاء دست ساز مرحوم استا صادق یوسفی پدر شهید والامقام عادل یوسفی می باشد که توسط آقای اباذر یوسفی فرزند دیگر آن مرحوم به موزه اهداء شده است.

انواع قیچیها و پرگار و لوازم کار آهنگری ایشان و همچنین تعدادی ظروف سفالی و غیره در چند ماه اخیر به موزه سوباتان اهداء شده است.

قدمت این اشیاء بیش از 70 سال است.

روند اهداء لوازم قدیمی به موره سوباتان بطور طبیعی از بدو تاسیس این موزه ادامه دارد.ظرف سفالی مخصوص پخت ماهی شکم پر (چولمک بالقی) با قدمت حدود 1 قرن

اهدایی آقای انور حبیبی

انور یکی از دوستان و اهالی علاقمند به موزه سوباتان است که هر سال تعدادی لوازم قدیمی را تهیه و به موزه سوباتان اهداء می کند.