در مدح زیبائیهای سوباتان اشعار زیادی گفته شده که تعدادی از آنها در این بخش می آید :

**** سوباتان زیبا ****

سوباتان نام تو زیباست همیشه          چمن و دشت تو دیباست همیشه

    من در اینجا کمی فاصله دارم از تو         مطمئن باش دلم پیش تو پیداست همیشه

برف و سرمای زمستان که دگر مانع نیست          جشن آدم برفی هر سال تو گویاست همیشه

سر به آستین تو داریم و عاشق هستیم          چون که عشق تو به دلهاست همیشه

         فاصله گرچه زیاد هست و راهت پر پیچ            سر نهادن به رهت مثل یه رویاست همیشه

                         هاچا داش و ساری داش-بیده پشت و مجمع داش         چارسوی تو در پهنه آنهاست همیشه

           آبشار ورزان صفای دیگر دارد                کوه بغرو نشانی ز غرور بالاست همیشه

        چشمه هایت خنک و آب گوارا دارد           یک جرعه از آن صفای دلهاست همیشه

        منظرت جلوه گر بهشت ایرانی است           لحظه ای دیدن تو بسان سالهاست همیشه

                       من نگویم که چنینی و چنان ، چون خودم از لیسارم    وصف و دیدار تو امید اروپاست همیشه

   خواهر و برادرت ترکیه پیدا شده اند             اونور مرز یکی مثل تو بیتاست همیشه

هر چه گویم نتوان وصف تو را کامل کرد           هر کس آنجا نرود شکل معماست همیشه

  بگذرد دوری تو چونکه بهار آمده است          غم هجران تو در چهره هویداست همیشه

     مست در دیدن گلهای شقایق هستیم            زیبایی تو عین بهشتِ خالقِ یکتاست همیشه

سید هم مثل همه عاشق زیبایی توست            بارالها سوباتان مثل تو زیباست همیشه

دلنوشته ای از: سیدمحمدرضا معصومی         96/1/1

********************************

سوباتان

باشون اوستینده وار اول باغرو و هم قاراگول          آخار شیرین سولاری تالش گیلان سوباتان

  هاچا داشدان باخسان باغداگولون گوللرینه  ساری گول،گول آچب گولشن اولور چون ماه تابان سوباتان 

 ورزان گزملی دی گورملی دی آبشارنی           هوس ایلر باخاسان هامی انسان سوباتان

ورزان نان باخاسان بحر خزر گونشی سنا         آلوب آغوشنه هم جنگل گیلان سوباتان

لیسار و خطبه سرا داغلارنون شهرتی وار        نه گوزل خلقت ادیب قادر منان سوباتان

قسمت اولسون یقشاق هر ایل جشن توتاخ     او گوزل طبیعته  وار هامی ایمان سوباتان

سلمانون عهدی بودور طبیعتی تعریف ادر       او گوزل طبیعته وار هامی ایمان سوباتان

آقای باقرینون ساغلغنا

شعر ترکی از : اوستا سلمان

جالب این است که اوستا سلمان هرگز سوباتان را ندیده بلکه با شنیدن وصف این ییلاق زیبا این قطعه شعر ترکی را سروده است .

**************************************