نمایشگاه مردم شناسی عشایری سوباتان در کلبه ای چوبی و محقر افتتاح شد . هدف از راه اندازی این کلبه مردم شناسی معرفی بیش از 120 قلم لوازم زندگی ، ابزار کار دامداری ، انواع پوشاک محلی و پشمی زنانه و مردانه ، انواع ظروف مسی و چوبی و سفالی و ….. می باشد که امروزه یا بطور کلی از زندگی عشایر منطقه حذف شده اند و یا در حال فراموشی هستند .

نسل حاضر عشایر سوباتان حتی با نام تعدادی از این ابزار و لوازم نا آشنا هستند . ابزاری که در گذشته نه چندان دور با دستان توانمند پدران مادران این قوم اصیل و تولید کننده ساخته شده و به مصرف می رسید و این طائفه را از وابستگی بهر چیزی بی نیاز کرده بود .

امروزه با صنعتی و یا بهتر است بگوییم ، مصرفی شدن زندگی عشایر ، دهها فرصت شغلی بومی و محلی نیز همچون : نخ ریسی- گلیم وجاجیم وشال بافی – رنگرزی – دوخت انواع لباسهای پشمی و محلی – ساخت انواع ظروف و لوازم چوبی و سفالی و….. از بین رفته است .

با توجه به توریستی شدن ییلاق سوباتان احیا. مجدد این صنایع سنتی ، بازار کار و اشتغال زیادی را برای عشایر منطقه فراهم خواهد ساخت .

نام ۱۲۰ قلم لوازم موجود نمایشگاه بشرح زیر می باشد :

۱ – لباس پشمی مردانه شامل : کت پشمی – شلوار پشمی – جلیقه پشمی – جوراب پشمی- باشلوق شال کوتاه (قولا) – باشلوق شال بلند – کمربند شال – شال گردن پشمی – دستکش پشمی – بلوز پشمی  . چارق چرمی – چارق پلاستیکی – رزین گالش .

۲ – لباس محلی زنانه شامل : تومان – کوینک – یایلق – جلیقه – کت – دیزلیگ شال – انواع شوه قدیمی- چاخچور (تومان مخصوصی که هنگام کوچ می پوشیدند.) – سارق (دستمال پشمی بزرگی که به کمر می بستند. ) – گیوه پشمی .

۳ – لوازم اسب و چارپایان شامل : پالان اسب – پالان گاو نر – زین اسب – یوگن – نوختا – قمچی(قرماج) – کچه – سرچول – انواع نعل و میخ  – خورجین پشمی – بوخو -چکش و کلبتین .

۴ – انواع طنابهای پشمی شامل : شلیت – اورکن – قو لان – چاتی – قوتاز .

۵ – سایر لوازم پشمی  : جادر( سرپوش چادر مشکی عشایر تالشی ) – گلیم – جاجیم – پالاز – مرفش – چوال – جوخور – دوز توربا – حیبه – سوپاند .

۶ – انواع ابزار و لوازم چوبی : انواع لِس(چوب دستی ) – خیش بزرگ – خیش کوچک – قوچن (وسیله خرمن کوبی گندم) – بیلنگ – کورک – توخماق – هونگ دسته چوبی – قاشق و کفگیر چوبی – ملاغه چوبی- کوره (ظروفی که از پوست درختان جنگلی ساخته می شد .) – سبد چوبی – وردنه – تخته نانوایی – تخته گوشت – تاختا طاباق .

۷ – لوازم نخ ریسی و پشم بافی : شانه – جحره – تشی – دوک .

۸ – لوازم خانگی : ساج – سماورذغالی – قارا آفتابا – آفتابا لگن – أفتابه مسی بزرگ(مخصوص نظافت) – آفتاببه مسی کوچک (مخصوص وضو) – چری – چولمک – خم – سهنگ –  بارداق – پتی – کوره و اجاق – نحره – سله – نحره چوپی – ال دگیرمانی – سلینگه – ماشا – مس غازان – مس طشت – مس مجمع – مس سینی – مس پاتل – مس ارسین – مس قاشق – مس چنگال – مس لیوان مس بشقاب – مس کاسا – ال چراغی – ستکه – چراغ گرد سوز – فانوس – چراغ اون نق – شنبله – موتال – دری – شورتوربا – اینه قابی – اوزرریک – هجامت – ترازوی حصیری .

۹ – انواع زنگها : زنگ گاو – زنگ اسب و قاطر – زنگ بز – زنگ گوسفند – زنگ گوساله – زنگ بره – قنقورو .

۱۰ – سایر لوازم متفرقه : انواع قفل درب قدیمی – صندوقچه – درگز – چکش و زندان – چین  – اوراق – بالتا – دهره – تله – تموشه – مامان دوز – هورک پایا – زورنا – بالابان – تفنگ پستون – کولش دوقریان – اره دو نفره – دورد .