سوباتان با داشتن چشم اندازهای طبیعی مختلف ، آب و هوای منحصر به فرد و امکانات اقامتی و رفاهی مناسب ، قابلیت خوبی برای اجرای اردوهای تفریحی و سیاحتی را دارد .

سالانه گروههای زیادی از نقاط مختلف کشور سوباتان را برای گذراندن اوقات فراغت خود بر می گزینند .

پنجشنبه 1 آبان دبیرستان هنرستان غیردولتی باقرالعلوم تالش