جاده  تالش به سوباتان تا روستای بسک تعریض شده و آماده آسفالت می باشد.

مدتی است که این پروژه به دلیل عدم تامین بودجه تعطیل شده بود که از دیروز فاز جدید آن به طول ۳ کیلومتر از کافه هوشنگ به بالا آغاز شده است.

مجری پروژه شرکت ساختمانی برزه کوه راه می باشد.