علیرغم حضور سالیانه هزاران توریست داخلی و خارجی در ییلاق زیبای سوباتان ، متاسفانه هبیچگونه اماکن اقامتی رسمی مانند هتل و مهمانپذیر و غیره در این منطقه وجود ندارد . بناچار تعدادی از اهالی منازل شخصی خود را در اختیار مسافران قرار می دهند که تعداد کمی از آنها مجوز رسمی و قانونی برای انجام این کار را دارند . لازم است ادارات مربوطه اهالی را مجاب به اخذ مجوز نموده تا شاید بخشی از استانداردهای لازم رعایت گردد. 

مجوز رسمی خانه مسافر عماد سوباتان