“”گلین بالا”” عروسک کوچکی است با لباس محلی تالشی که در گذشته نه چندان دور اسباب بازی همه بچه های تالشی بود. مادر بزرگها و مادران تالشی در اوقات فراغت خود عروسکهای کوچکی را تکه پارچه های دور ریز ساخته و در اختیار دختر بچه های خود قرار می دادند . آنوقتها هرگز بچه ها از اسباب بازی و عروسکهای خارجی و چینی استفاده نمی کردند.

متاسفانه این فرهنگ بومی نیز همانند بسیاری از سنتهای محلی منسوخ و به فراموشی سپرده شده است.

اینک ما با تولید این اسباب بازی های سنتی و فروش آن در غرفه صنایع دستی موزه سوباتان و اهداء آن به اقوام مختلفی که از اقصی نقاط ایران به سوباتان می آیند قصد احیاء این سنت منسوخ شده را داریم.