سالهاست که پس از اجرای 2 پروژه (دفتر مخابرات و شبکه آب آشامیدنی) هیچ اقدامی جهت حل مشکلات عدیده سوباتان که به منطقه توریستی تبدیل شده و سالانه هزاران توریست داخلی و خارجی از آن بازدید می کنند ، انجام نشده بود .

این طلسم اخیرا شکسته شده و بخشداری لیسار اقدام به احداث چند دهنه سرویس بهداشتی عمومی نموده که جای تقدیر و تشکر دارد .

امیدواریم مسئولین محترم تلاش بیشتری جهت تامین نیازهای ضروری منطقه و فراهم نمودن زیر ساختهای این منطقه توریستی بنمایند .