سوباتان استعداد اجرای تور طبیعت گردی برای اقشار مختلف را دارد.

در طول سال گروههای مختلفی برای برگزاری تورهای طبیعت گردی به سوباتان مراجعه می کنند.

وجود چشم اندازهای متفاوت و فراوان و تنوع گردشگاهها باعث شده افراد و گروههای متعددی از سوباتان بازدید نمایند.

خرداد98 کانون کودکان شاد (کا کو شا)با 65 نفر عضو بمدت 2 شبانه روز  در سوباتان میهمان ما بود .

اکثر اعضای گروه نونهالان و دانش آموزان و بقیه نیز اولیاء و مربیان آنها بودند.

برنامه های متنوعی از قبیل طبیعت گردی ، اردو در جنگل ، مسابقه بادبادک ، آموزش نجوم و …. برایشان اجرا شد.

بازدید گروه دانش آموزی کانون ..کاکوشا .. تهران از آبشار ورازان