سید هاشم مردانی یکی از مردان زحمتکش سوباتان است که طی سالهای متمادی بعنوان راننده پاترول زحمات زیاد و ارزشمندی را در زمینه خدمت رسانی به گردشگران انجام داده است.

گرچه سید هاشم از طبقه ضعیف جامعه است اما با پاترول مدل پایینش از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و در طول سال در گرما و سرما و در برف و باران بدون توقع در خدمت گردشگران بوده و صادقانه انجام وظیفه می کند.

سلامت نفس و پاکدستی سید (آغاسی سوباتان)نیز بر کسی پوشیده نیست.

سید هاشم یکی از حلقه های محکم زنجیره صنعت گردشگری در منطقه است که نیاز به حمایت دارد. شاید اعطاء یک وام قرض الحسنه به ایشان جهت خرید یک پاترول مدل بالا کمترین قدرشناسی از زحمات بیش از 10 ساله ایشان در خط لیسار به سوباتان باشد.

آغاسی سوباتان اگر دل و دماغ داشته باشد و پاترول مدل پایینش مشکلی نداشته باشد ، دستمال بدست گرفته و با موهایی فرفری و پای لنگش همانند آغاسی خواننده ایران قدیم برای میهمانان هنر نمایی می کند.

امیدوارم این پیام به گوش مسئولین گردشگری کشور برسد و به این مرد تلاشگر بی ادعا و هنرمند بی ریا کمک و یاری رسانده شود چرا که او یک ستون محکم در صنعت گردشگری منطقه است.

مرد بی ادعای سوباتان

 

آغاسی سوباتان در میان برفها در جشنواره آدم برفی سوباتان