آدم برفی ها به بهشت رفتند.

این تیتر یک گزارش تصویری بود که خبرگزاری ایسنا از برگزاری اولین دوره آدم برفی سوباتان منتشر کرد.

با جستجوی این جمله در گوگل گزارش زیبای فوق را بخوانید.

مردم علاقمند لیسار و سوباتان همه هزینه های برگزاری این اتفاق مهم فرهنگی را تقبل کردند و در سال دوم نیز بخوبی اجرا شد ولی دو سال است به بهانه های مختلف اجرا نمی شود.

حالا مردم منتظر تصمیم مسئولین فعلی اند.