گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سوباتان لیسار در یکی دیگر از برنامه های خود آبشار نیل رود جوکندان را هدف قرار داد.

مسیر رودخانه ای این آبشار و عبور دهها بار از  عرض رودخانه نیل رود به زیبایی این سفر افزوده بود .

سربالایی تند و نفس گیر انتهای مسیر ارزش رسیدن به آبشار را داشت .

 

وجود برف در مسیر آبشار هم یکی دیگر از زیبائیهای سفر بود .

 

این چهار نفر گویا قصد دارند هرگز گروه را تنها نگذارند .