جنگلهای سرسبز تالش دریای گرانبهایی هستند که گوهرهای بسیار ارزشمندی را در دل خود جای داده اند . آبشار زمرد حویق که به آبشار دوقلو نیز معروف است یکی از این پدیده های طبیعی این جنگلهاست . از وسط شهر کوچک حویق بطرف غرب می پیچی و از وسط چند روستا عبور کرده و به آخر خط می رسی . پیمودن مسیری دو کیلومتری از میان جنگلهای زیبا در یک سراشیبی تند ، لحظه به لحظه تو را به دیدار یک زیبایی وصف ناپذیر نزدیک می کند . شنیدن صدای آبشار از دور دستها خستگی راه را از تنت بیرون کرده و مشاهده نخستین صحنه زیبای ریزش آب خنده رضایت را بر لبانت می نشاند .

جمعه 28 فرورین 95 که بارش رحمت الهی تردد در مسیرهای جنگلی را سخت کرده بود ، اما مانع حضور عاشقان طبیعت نشده و خیل عظیمی از طبیعت دوستان خصوصا از استان اردبیل در این منطقه زیبای گردشگری حضور یافته بودند .

اینجا عکاسان بودند که در مقابل هزاران زاویه زیبای عکسبرداری کم آورده بودند . به هر نقطه که زوم میکردی صحنه ای زیبا در مقابلت جلوه میکرد .

معمولا خود را فراموش میکردی ولی ما حیفمان آمد .

 

گروه کوهنوردی کادوس پره سر و گروه دوستداران محیط زیست تالش سبز بانی این برنامه بودند که زحماتشان قابل تقدیر بود .

پاکسازی و جمع آوری زباله های اطراف آبشار نیز یکی از برنامه های گروه بود که با دست توانمند اعضای جوان گروه انجام شد .

در پایان باید عرض کنم بنده میهمان این دو گروه فرهیخته و ارزشمند بودم که رفتار و منش و بزرگواری اعضای گروه خصوصا جوانان ارزشمند و با شخصیت حاضر ، برایم افتخار آفرین و درس آموز بود .

زحمات صادقانه و برادرانه مسول گروه ، استاد کورش شفقتی قابل ستایش است .

ای کاش مسولین مربوطه فکری هم به حال راه دسترسی این منطقه زیبای گردشگری بکنند . احداث یک راه سنگفرشی یک متری بطول تقریبی دو کیلومتر کاری نیست که از عهده دولت و طبیعت دوستان اهل مشارکت برنیاید .

بامید آنروز……..