سومین برنامه گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سوباتان لیسار در روز جمعه 19 آذر 95 اجرا شد . این بار آبشار زیبای دوقلوی حویق مقصد گروه بود . تعداد 20 نفر از اعضای گروه در این سفر بیاد ماندنی حضور داشتند .

نرمش صبحگاهی و اجرای حرکتهای کششی در ابتدای برنامه به بخش لاینفک برنامه های گروه ما تبدیل شده است .

وجود برف در مسیر آبشار لذت خاصی به برنامه پیاده روی ما بخشیده بود و کمی برف بازی و گرفتن عکس دسته جمعی لازم و ضروری .

 

مشخصه این سفر حضور تعدادی نوجوان همراه اولیاء خود بود که امیدوارم این حرکت ادامه یافته و روز به روز رونق بیشتری بگیرد .

همچنان و همانند سفرهای قبلی هنگام بازگشت زباله های مسیر توسط اعضای گروه پاکسازی شد .