نهمین برنامه گروه کوهنوردی و طبیعت گردی سوباتان لیسار به آبشار ریوو خطبه سرا تعلق گرفت . این آبشار زیبا که بیش از 50 متر ارتفاع دارد در دل جنگلهای خطبه سرا قرار داشته و فاصله کمی با جاده ماشین رو شامیلرزان دارد .

گروه ما طبق معمول پس از چند دقیقه راهپیمایی و گرم شدن اولیه با انجام حرکات کششی آمادگی جسمانی را مد نظر قرار می دهد .

گرفتن عکس یادگاری دسته جمعی آن هم روی پلی چوبی یادگاری ماندگار خواهد شد .

مهمان ویژه این برنامه استاد کورش شفقتی مسئول گروه کوهنوردی طالشدولاب پره سر و رضوانشهر از افتخارات برنامه نهم ما بود .

این 4 نفر رکورد دار حضور در تمامی برنامه ها همچنان مصمم هستند همراهی گروه را ترک نکنند.