سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

گلهای زرد یعنی شقایقها در راهند ….

ارذیبهشت هر سال گلهای زردِ دشتهای سوباتان خبر از در راه بودن شقایهای سرخ را دارند . شاید این گلهای زرد از زیبایی بی نظیر شقایقهای سرخ خجلند که قبل ورود آنها به دشتهای سوباتان بساط خود را از چمنزارها جمع می کنند . البته مسافران اینگونه فکر نمی کنند بلکه این گلهای زرد را نیز هدیه زیبائی از الطاف خالق طبیعت می دانند …..

  لم دادن در این دشتها عالمی دارد .

بازیهای کودکانه هم عالمی ….

 

مطالب مرتبط

دوستداران سوباتان در استانداری گیلان

سوباتان
2 سال قبل

کشف خمره سفالی در سوباتان

سوباتان
8 سال قبل

بازگشائی موزه سوباتان

سوباتان
6 سال قبل
خروج از نسخه موبایل