سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

پارک جنگلی آلچالق

اگر به سوباتان آمدید از پارک جنگلی آلچالق دیدن فرمائید.

آلچالق یک پارک جنگلی طبیعی است که 7 نوع درختچه میوه های جنگلی بصورت بوته ای آن را پوشانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

گیاهان داروئی سوباتان

سوباتان
11 سال قبل

تخریب آفرودی

سوباتان
7 سال قبل

میدان ورزشی سوباتان در حال تصرف همسایگان…

سوباتان
10 سال قبل
خروج از نسخه موبایل