سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

میدان ورزشی سوباتان در حال تصرف همسایگان…

در وسط شهرک سوباتان میدان ورزشی بزرگی بود که مردم جهت گذراندن اوقات فراغت خود با مشغول شدن به انواع بازیهای بومی و محلی در آنجا جمع می شدند. چند سالی است که همسایگان این زمین از سه جهت تصمیم به نابودی و تصاحب آن گرفته و علیرغم شکایتهای مکرر مردم  هیچ اقدامی از سوی مسئولین صورت نگرفته و امسال هم یکی از همسایگان راه عبوری مردم را شخم زده و خود را به مرکز زمین نزدیکتر کرده است . با این وضع چند سال آینده متجاوزین موفق به تصاحب کامل آن خواهند شد . مراتب توسط اهالی به دهیار سوباتان و بخشدار لیسار اطلاع داده شده و منتظر اقدام قانونی  آنها هستند .

این میدان بیش از نیم قرن است که محل بازی و تفریح نوجوانان و جوانان بوده ولی اینک بیش از نصف آن مورد تجاوز همسایگان قرار گرفته است .


مطالب مرتبط

سوباتان یادت بخیر

سوباتان
4 سال قبل

برف سنگین سوباتان

سوباتان
4 سال قبل

موزه لیسار

سوباتان
4 سال قبل
خروج از نسخه موبایل