سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

راه سوباتان بازگشایی شد

چهارشنبه 16 بهمن 98  علیرغم وجود برف سنگین جاده سوباتان به همت اداره راه تالش بازگشایی شد.

جمعه 18 بهمن سومین جشنواره آدم برفی سوباتان برگزار خواهد شد.

جشنواره های اول و دوم در سالهای 94 و 95 اجرا شده بود.

حسن ناصری راننده لودر اداره راه تلاش خستگی ناپذیر و مجدانه ای را انجام دادند که از زحمات ایشان کمال قدرشناسی را داریم.

 

مطالب مرتبط

پارک جنگلی آلچالق

سوباتان
5 سال قبل

نامگذاری معابر سوباتان

سوباتان
3 سال قبل

لباس محلی تالشان

سوباتان
2 سال قبل
خروج از نسخه موبایل