سوباتان بهشت ایران
مطالب سایت

جمع آوری اشیای جدید موزه سوباتان

اینبار قیچی حلب بری مرحوم استا صادق یوسفی از صنعتگران قدیمی سوباتان.این قیچی بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشته واستا صادق لوازم فلزی مردم سوباتان را در یک قرن پیش با این ابزار تهیه میکرد.

اهدا کننده این وسیله پسر آن مرحوم یعنی آقای اباذر یوسفی میباشد.

دراین موزه بیش از 230 قلم ابزار و لوازم زندگی مردم 100 سال پیش سوباتان بصورت رایگان بنمایش گذاشته شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

قدیمی های سوباتان

سوباتان
10 سال قبل

ساخت هتل در سوباتان

سوباتان
4 سال قبل

منطقه توریستی سوباتان تابلو ندارد

سوباتان
4 سال قبل
خروج از نسخه موبایل